Jdi na obsah Jdi na menu
 


             Vatovec obrovský ( Pýchavka obrovská)
                      Langermannia gigantea
                                                       nový kultivar
 
 
Je vynikající houbou v kuchyni a to zejména smažený v troj-obalu jako řízek…Jeho plodnice dosahují za příznivých podmínek opravdu obřích rozměrů, ( jsou známy vypěstované exempláře i přes dvacet kilogramů těžké).

Výhodou pěstování v zastíněných koutech zahrad je zejména to,že izolace od okolního světa a to zejména díky plotu nám umožní tuto krásnou houbu dopěstovat opravdu do maximální velikosti , jde tedy o houbu vysoce dekorativní. Tato houba klade na pěstitele minimální nároky a zpravidla se plodnice objeví tehdy, když je nejméně čekáme. Vatovec plodí , v teplém období roku zpravidla tehdy, když se po deštích počasí na delší dobu ustálí. Jeho výnosy a ani plodnost nelze výrazným způsobem ovlivnit jako je tomu u žampiónů nebo hlívy. Živiny čerpá z kořenů rostlin, zejména kopřiv plevelů a trav, tyto rostliny však nelikviduje jde o symbiotický vztah , kdy rostlina přivádí část živin a v nadzemní část vytváří příhodnou vlhkost a zastínění.Oproti – tomu mycelium vatovce obaluje kořeny rostlin, v suchém období zpomaluje jejich vysychání a přivádí do nich také část živin, které sám nespotřebovává. Jeho úspěšný vývoj je závislý především na teplotě, vlhkosti a obsahu dusíkatých látek obsažených v půdě.

 

Vlastní pěstování a výsev: jedním z nejdůležitějších aspektů při vlastním výsevu je výběr správného stanoviště. Ideální je zastínění ze západní strany, ať už plotem , terénní nerovností nebo rostlinstvem, protože intenzita slunce v období , kdy tato houba nasazuje plodnice je v odpoledních a večerních hodinách velmi vysoká a zpříčinila by jejich osychání ,praskání povrchu a předčasnou zralost, která se projeví zežloutnutím plodnice následným vysporováním.

Pokud se rozhodnete pěstovat Vatovec na rovných , nezastíněných travnatých plochách, lze s úrodou počítat až začátkem podzimu, kdy slunce ztrácí na intenzitě a také plodnice budou dosahovat zralosti v daleko menších rozměrech . Dalším aspektem je půda. Vatovci se daří v mírně kyselých rašeliništních půdách s vyšším obsahem přírodních dusičnanů. Přírodním bioindikátorem pro zhodnocení kvality půdy je výskyt kopřiv, obecně platí, že kde se vyskytují kopřivy, daří se i Vatovci. 

Vlastní sázení probíhá tak, že rýčem vyryjeme drn porostu o síle asi 3 cm a rozměrech zhruba 30 krát 30 cm, tak aby byly obnaženy kořeny porostu . Do jednoho takto vytvořeného místa se dává jedna polévková lžíce sadby. Čím hustěji budou osázená místa u sebe, tím rychleji podhoubí proroste a budou se vytvářet plodnice.    Granule sadby rozdrolíme mezi prsty a vysypeme do vzniklé jamky tak, aby po překrytí došlo k přímému styku mezi kořeny původního porostu a sadbou. Tato operace musí proběhnout co nejrychleji, aby nedošlo k oschnutí narušených kořenů, a aby po návratu vyrytého drnu na původní místo byla zaručena jejich životaschopnost . Do místa osázeného sadbou je dobré nahrabat asi 2 cm staršího již rozpadlého kompostu, nebo jej pokropit konví , ve které rozmícháme chlévskou mrvu nebo drůbeží hnůj v poměru 1:10, čili jeden díl organického materiálu na deset dílů vody.Toto přihnojení je vhodné jen jedenkrát za rok. Veškeré přihnojování provádíme během deštivého období , nebo v zimě, kdy je kultura v klidu. Umělá hnojiva nelze použít !!!!!

Po sázení doporučujeme místo a jeho okolí kropit konví teplou ( odraženou ) dešťovou vodou po dobu 14-ti dnů , nebo do příchodu nejbližších dešťových přeháněk. Houbová kultura se za příznivých podmínek bude rozrůstat do okolí osázeného místa a doba osázení do první sklizně může trvat různě dlouho,  ale ve většině případů plodí v roce následujícím po vysazení. Jsou případy, že plodnice nasadí ještě v roce výsadby. Nasazení plodnic nelze nijak ovlivnit.  I Vatovec Obrovský je houba, která se chová úplně stejně. První sklizeň přijde v závislosti na podmínkách a rychlosti jak se podhoubí rozroste. 

 

 

Uchování sadby do doby výsadby .

 

Sadbu je třeba uchovávat v originálním balení uzavřenou, jelikož je sadba sterilní . Při vyndání sadby z obalu může dojít k zavlečení agresivní plísně , která sadbu zničí.   Proto sadbu vyndáváme až těsně před výsadbou. Někdy se stává , že v balení sadby se objeví zelený povlak plísně a to v originálním obale. Jedná se o neagresivní plíseň , která žije s myceliem v symbióze a nešíří se po celém obalu sadby, jako je to u agresivnějších, nebezpečných plísní.

Sadbu je třeba uchovávat při teplotách 10 až 18ºC, při těchto teplotách sadba vydrží 4-5 měsíců. Při skladování při vyšších teplotách dochází k rychlejšímu procesu kvašení obilí. I když dojde k částečnému kvašení obilí lze sadbu vysadit, je stále životaschopná, jen obsah sadby velice nepříjemně zapáchá.

 

Objednávka sadby:

 email: janostrov2008@volny.cz

 

 

  

 

   

 

Fotoalbum

bedla

Datum: 8. 9. 2015
Fotografií: 4
Složek: 0

obrázek

Datum: 22. 2. 2014
Fotografií: 1
Složek: 0

Pýchavka obrovská

Datum: 18. 6. 2009
Fotografií: 26
Složek: 1