Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sadba

                                

V sadbě je obsaženo mycelium hub: Hřib smrkový, Hřib pravý, Kozák březový, Křemenáč osikový, Klouzek obecný, Vatovec obrovský, Bedla jedlá a nově také Liška obecná

 

Výhodou pěstování v zastíněných koutech zahrad je zejména to, že izolace od okolního světa a to zejména díky plotu nám umožní tyto krásné  houby dopěstovat opravdu do maximální velikosti. Tyto houby kladou na pěstitele minimální nároky a zpravidla se plodnice objeví  tehdy, když je nejméně čekáme. Houby plodí , v teplém období roku zpravidla tehdy, když se po deštích počasí na delší dobu ustálí. Jejich výnosy a ani plodnost nelze výrazným způsobem ovlivnit jako je tomu u žampiónů nebo hlívy.Houby živiny čerpají z kořenů rostlin, zejména kopřiv plevelů a trav, tyto rostliny však nelikvidují jde o symbiotický vztah , kdy rostlina přivádí část živin a v nadzemní část vytváří příhodnou vlhkost a zastínění. Oproti – tomu mycelium  obaluje kořeny rostlin, v suchém období zpomaluje jejich vysychání a přivádí do nich také část živin, které sám nespotřebovává. Jeho úspěšný vývoj je závislý především na teplotě, vlhkosti a obsahu dusíkatých látek obsažených v půdě.

 

Vlastní pěstování a výsev: jedním z nejdůležitějších aspektů při vlastním výsevu je výběr správného stanoviště. Ideální je zastínění ze západní strany, ať už plotem , terénní nerovností nebo rostlinstvem, protože intenzita slunce v období , kdy o houby nasazují plodnice je v odpoledních a večerních hodinách velmi vysoká a zpříčinila by jejich osychání ,praskání povrchu a předčasnou zralost, která se projeví zežloutnutím plodnice následným vysporováním. Při výsevu této směsy hub se nikdy neuchytí všechny druhy, které jsou v sadbě obsaženy, ale pouze ty druhy, pro které je Vámi vybrané stanoviště vhodné. Možnost ovlivnit druhy hub, které se na místě uchytí je pouze ve výběru stanoviště.

Zatím není žádná přesná metodika k intenzivnímu pěstování hub.

 

Vlastní sázení probíhá tak, že rýčem vyryjeme drn porostu o síle asi 3 cm a rozměrech zhruba 30 krát 30 cm, tak aby byly obnaženy kořeny porostu . Do jednoho takto vytvořeného místa se dává jedna polévková lžíce sadby. Čím hustěji budou osázená místa u sebe, tím rychleji podhoubí proroste a budou se vytvářet plodnice.  Proto je obsah sadby 250g. Zjistěte si u prodejců jaký je obsah sadby, než sadbu zakoupíte. Granule sadby rozdrolíme mezi prsty a vysypeme do vzniklé jamky tak, aby po překrytí došlo k přímému styku mezi kořeny původního porostu a sadbou. Tato operace musí proběhnout co nejrychleji, aby nedošlo k oschnutí narušených kořenů, a aby po návratu vyrytého drnu na původní místo byla zaručena jejich životaschopnost . Do místa osázeného sadbou je dobré nahrabat asi 2 cm staršího již rozpadlého kompostu, nebo jej pokropit konví , ve které rozmícháme chlévskou mrvu nebo drůbeží hnůj v poměru 1:10, čili jeden díl organického materiálu na deset dílů vody.Toto přihnojení je vhodné jen jedenkrát za rok. Veškeré přihnojování  provádíme během deštivého období , nebo v zimě, kdy je kultura v klidu. Umělá hnojiva nelze použít !!!!!

Po sázení doporučujeme místo a jeho okolí kropit konví teplou ( odraženou )  dešťovou vodou po dobu 14-ti dnů , nebo do příchodu nejbližších dešťových přeháněk. Houbová kultura se za příznivých podmínek bude rozrůstat do okolí osázeného místa a doba osázení do první sklizně může trvat různě dlouho, někdy i dva roky po výsadbě, ale ve většině případů plodí v roce následujícím po  vysazení. Jsou případy, že  plodnice nasadí ještě v roce výsadby. Nasazení plodnic nelze nijak ovlivnit. Stejně jako v přírodě jeden rok je všude hub hojně a  druhý rok prostě nerostou. První sklizeň přijde v závislosti na podmínkách a rychlosti jak se podhoubí rozroste. 

 

 

Uchování sadby do doby výsadby .

 

Sadbu je třeba uchovávat v originálním balení uzavřenou, jelikož je sadba sterilní . Při vyndání sadby z obalu může dojít k zavlečení  agresivní plísně , která sadbu zničí.   Proto sadbu vyndáváme až těsně před výsadbou.

Sadbu je třeba uchovávat při teplotách 2 až 10ºC, při těchto teplotách sadba vydrží 4-5 měsíců. Při skladování při vyšších teplotách  dochází k rychlejšímu procesu kvašení obilí.  I když dojde k částečnému  kvašení obilí lze sadbu vysadit,  je stále životaschopná, jen obsah sadby velice nepříjemně zapáchá.

 

 

 

 

 email: janostrov2008@volny.cz